Det Pædagogiske Vagtværn


Vikarkonsulenterne var tidligere kendt som det "Pædagogiske Vagtværn”, men selvom vi har udvidet vores branchekendskab, så håndterer vi stadig svære opgaver inden for socialpædagogi.

I det Pædagogiske Vagtværn dækkede vi både akutte – og specialopgaver. Hvis der var behov for mandsopdækning af en borger, kunne vi inden for 24 timer have et professionelt team klar, som havde stor erfaring med psykiatriske patienter, udadreagerende borgere, udviklingshæmmede og domsanbragte.

Vi kunne arbejde hjemme ved borgen selv såvel som på institution eller bosted.


Har I behov for at få mandsopdækket en borger i nogle nye rammer? Så kan vi hos Vikarkonsulenterne tilbyde samme service og stille boliger til rådighed.

Medarbejderne har også en vagtuddannelse i samspil med erfaring eller uddannelse indenfor det socialpædagogiske miljø.

Ønsker I at høre mere om hvad vi kan tilbyde, kan I kontakte os her.

unsplash