Social- og sundhedspersonale

Vores vikarer er uddannede som bl.a. pædagoger, SSA’er, SSH’er, familieterapeuter, chok- og traumeterapeuter, handicaphjælpere, sygeplejerske, sagsbehandler, mentor og misbrugskonsulenter, foruden et antal meget erfarne ufaglærte med specialer inden for specifikke områder.

Vi har særlig erfaring med:

– Skærmningsopgaver
– Psykiatriske patienter
– Misbrugsproblematikker
– Udadreagerende borgere
– Bosteder

Vi tilbyder også længerevarende vikarløsninger, fx ved langtidssygemeldinger, kursusforløb eller hvis I ønsker en vikar, der indgår fast i vagtplanen.

For at både I, borgere og medarbejdere er trygge i samarbejdet, tilstræber vi altid, at det er velkendte vikarer, der kommer ud til jer. Erfaringsmæssigt ved vi, at det også forkorter oplæringstiden, til gavn for alle.

Har I akut behov for en vikar, kan I ringe til vores vagttelefon på 26854040. Telefonen er åben 24/7, og vi dækker 95% af disse henvendelser.

Søg job

Kontakt Oplysninger
Hvor ligger dine kompetencer?
Hvornår er du ledig?

Rekruttering

Kontakt Oplysninger
Jeg er interreseret i:
Hvem har du brug for?
Hvornår forventer du opstart?